Service / kontroll / kalibrering av våg

JB Scales är

INTE längre

ett av SWEDAC ackrediterat kalibrerings-laboratorium enligt ISO/IEC 17025 för kalibrering av icke automatiska vågar


Kontroll av våg med Service- och Belastningsprotokoll.

 • Kontroll och dokumentation av vågens avläsning före och efter en eventuell justering.

 • Dokumenteras i ett Service- och Belastningsprotokoll.

 • Minimum vikt

  • Bestämning av vågens minsta vägningsbara mängd (MinVikt) enligt USP eller kundens krav-specifikationer, repeterbarhet på vågen samt yttre påverkan. Bestämningen dokumenteras i ett MinVikts certifikat.

  Serviceavtal

  • Kontroll och test av funktioner.

  • Rengöring av vågen utvändigt och invändigt.

  • Kalibrering, kontroll och justering av vågen.

  • Vikter som genom regelbunden kalibrering är spårbara till BIPM i Paris.

  • Fasta priser (inkl. arbetstid och reskostnader).

  • Lätt att budgetera.

  • Bevakning av servicetidpunkt.

  • Dokumentation.