Entris II

Betala bara för de funktioner du behöver.

Besök gärna www.sartorius.com för mer information

Essential Line

12 st inbyggda applikationer såsom:

- Vägning

- Densitet

- Procent

- Räkning

- Djurvägning

Extern eller intern justering av vågen.

isoCAL - Automatisk justering av vågen

Enkel att rengöra.

Effektivt vindskydd.

Datautgångar. RS-232 och USB typ C

Plug and Play. Automatisk avkänning av Sartorius tillbehör.

Direkt överföring av viktvärde till PC, typ Excel datablad.

Advanced Line 

13 st inbyggda applikationer såsom:

- Vägning

- Densitet

- Procent

- Räkning

- Djurvägning

Extern eller intern justering av vågen.

isoCAL - Automatisk justering av vågen

Enkel att rengöra.

Effektivt vindskydd.

Datautgångar. RS-232 och USB typ C

Plug and Play. Automatisk avkänning av Sartorius tillbehör.

Direkt överföring av viktvärde till PC, typ Excel datablad.

Inbyggd Level support, real-time. Enkel nivellering av vågen. Alarm om inte.

CalAuditTrail. Datum och tid stämpel. Automatik dokumentation av justering och nivellering av vågen. Säker dokumentation av resultat.

Grafisk touch display.